محصولاتاستیک

استیک

شما نمیتوانید این قسمت را مشاهده کنید

برای مشاهده ی 9 دستورالعمل موجود در این قسمت ، مراحل خرید را دنبال کنید .


در این بخش میتوانید 9 مدل مختلف استیک را مشاهده و دستور پخت آنها را با انواع سس ها و روش های سرو کردنشان  مطالعه فرمایید . علاوه بر این موارد در این بخش یک متن طولانی و مفصل در مورد آماده سازی گوشت و روش های پخت آن مطالعه خواهید کرد .