محصولاتسالادهایی فقط با کاهو

سالادهایی فقط با کاهو

شما نمیتوانید این قسمت را مشاهده کنید

برای مشاهده ی 13 دستورالعمل موجود در این قسمت ، مراحل خرید را دنبال کنید .


اینقدر همیشه سالاد کاهو را به یک شکل دیدیم تصمیم گرفتم با انواع سس ها و ایده های جدیدی که به ذهنم رسید سالادهایی با کاهو را به شکل متفاوت و خاص برایتان ارائه کنم.